top of page

OBRAZY

     Kresbu i malbu  jsem  dříve  brala  pouze jako určitý  typ odreagování, ale v průběhu  posledních  několika  let

u plátna nebo nad skicákem trávím relativně dosti času. 

Někdy při tvorbě vycházím z konkrétní představy, jak by měl obraz vypadat, či co by měl  vyjadřovat, většinou však při práci zapojuji svoji fantazii a vše se rodí postupně "za pochodu". Stejně tak, jako u keramiky, je i z obrazů patrné, že se v nich promítají moje nálady, pocity, zážitky, momentální rozpoložení a příroda.

     Níže si můžete zvolit techniku tvorby a podívat se na práce nové, ale i ty, které jsou staré mnoho let. 

bottom of page