top of page

to jsem já

    Chemie byla spojena s mým životem již od 15 let. Vystudovala jsem chemickou průmyslovku v Hranicích na Moravě a následně Univerzitu Palackého v Olomouci. Separační techniky, jako speciální oblast analytické chemie, se staly mým osudem jednak při působení na univerzitě (v době studia i jako pedagoga), ale i v době, kdy jsem založila odbornou firmu. Poskytovali jsme nejen vybavení do chemických laboratoří, ale i odborné poradenství a konzultace.  Měla jsem to štěstí, že studium i následná práce pro mě vždy byly opravdovým koníčkem.     

V mých 42 letech však nastal velký zlom. Ozvala se nevyléčitelná nemoc a postupně následovala řada dalších zdravotních problémů a komplikací. V důsledku těchto skutečností jsem byla nucena ukončit svoji aktivní pracovní činnost a firmu předat. Přešla jsem do plného invalidního důchodu.


     Již v době studia a následujících letech jsem relaxovala kresbou i malbou, ale času na tyto činnosti mi příliš nezbývalo. Při práci jsem se vždy snažila podávat maximální výkon, ale současně jsem se snažila věnovat i rodině, která pro mě vždy hodně znamenala. 

     V době, kdy jsem  již aktivně nevykonávala svoje zaměstnání, začala jsem se více věnovat výtvarné činnosti. Styl, charakter i technika malby i kresby se postupně měnil. Toto souviselo zejména s omezováním mých možností a schopností spojených s vývojem nemoci.

     Malované obrazy běžně vystavuji na četných výstavách v různých místech naší republiky. Prezentuji jednak klasickou malbu, ale i obrazy, v nich využívám kombinované techniky - kombinuji malbu akrylovými barvami s keramikou, vytvořenými keramickými detaily, keramickými střepy, sklem, pastami,...      

     V rehabilitačním ústavu jsem se poprvé setkala s keramickou hlínou a vdechla jí život. Poznala jsem jednotlivé činnosti, které jsou běžné v keramické dílně. To mě učarovalo natolik, že jsem se rozhodla věnovat keramice i v domácích podmínkách. Ke svým koníčkům jsem tedy přidala dalšího.
Tato činnost mi přináší spoustu radosti a dobrého pocitu z možnosti realizovat se. Některé výtvory si nechávám v „soukromé galerii“ – našem rodinném domě, mnohé však daruji svým přátelům, blízkým osobám i známým. Některé také putují k neznámým lidem.

     Postupně jsem se začala specializovat na výrobu keramických obrazů, které měly mezi lidmi úspěch. Nevím, do jaké míry se na "úspěchu" podílelo provedení obrazů, do jaké míry to bylo netradiční zpracování nebo způsob zapracování keramiky do formy obrazu.

Mnohé z nich prošly celou řadou výstav na různých místech naší republiky, některé našly svůj nový domov i mimo republiku.
    

postupně se snažím pronikat do výtvarného světa.

Přehled výstav, na kterých byla prezentována moje díla, naleznete v sekci "VÝSTAVY"

     Ještě zbývá zmínit několik slov o dílech, které můžete zhodnotit v obrazové galerii těchto stránek. Většina malovaných obrazů vznikala jako odraz mých pocitů, nálad, ale i představ zpravidla zpracovaných v abstraktní podobě. Některé mají tendenci přiklánět se ke kubismu, jiné vycházejí z rozmanitosti přírody, představ mimozemských civilizací, vztahů ženy a muže, postavy jsou ztvárňovány v nejrůznějších podobách.

     Keramické výrobky jsou poněkud reálnější, mnohé z nich jsou prakticky použitelné, některé jsou určeny ženám k podtržení jejich krásy, jiné jsou vhodné do dětských pokojíčků, na zahradu,...

     Ve všech mých dílech se ale projevuje láska k životu, přírodě, vzájemného vztahu lidí, nemalou roli v mé tvorbě hrají i andělé, kteří jsou zobrazováni v nejrůznějších podobách. Věřím, že ze všech  děl je patrná radost z toho, že mohu tvořit. Největší odměnou pro moji činnost je radost z toho, že mohu dělat radost ostatním lidem.

    

     Přivítám každý váš názor, kritiku, hodnocení, vzkaz a podobně. Určitě pro mě budou hnacím motorem
k další práci.


 

bottom of page